Este Dumnezeul biblic femeie?

Updated: Nov 11, 2020
''Înainte de-a mă întreba dacă Dumnezeul biblic este femeie, m-am întrebat cine este Isus și ce știu despre el; așa am descoperit câteva lucruri cam nelalocul lor și destul de ciudățele.

........Acest personaj, prin îndemnurile și faptele sale, contrazicea atât preoții, cât și învățăturile lui Moise, din moment ce îndemna oamenii la înțelepciune și bunătate. Ceea ce nu am reușit să înțeleg însă, deși am citit de nenumărate ori și Vechiul și Noul Testament, este de ce haina preoțească care l-a răstignit pe Isus, în prezent îl venerează?! Cum de ,,Domnul oștirilor,, înțelege și iartă acum păcate, când era obișnuit să pedepsească omul doar pentru simplul fapt că există?!

........................................

Scrie în Biblie că-ntr-o seară, pe când apostolii se aflau cu toții în aceeași încăpere, Simon-Petru a vrut s-o îndepărteze pe Maria(nu se știe care Maria) a vrut ca aceasta să plece ,,căci femeile nu sunt demne de viață,, dar Isus l-a oprit spunându-i:

,,Iată, Eu o voi călăuzi ca s-o fac bărbat, ca să fie și ea un spirit viu asemenea vouă, bărbaților. Căci orice femeie care se face bărbat intră în Împărăția Cerurilor,,

La început credeam că se face referință la misoginismul tipic bărbătesc de-a se crede superiori datorită spermei reproducătoare, însă faptul că Isus le-a zis apostolilor asemenea vouă, bărbaților, m-a contrariat puțin. Putea spune asemenea nouă, bărbaților, dar n-a făcut-o! Bineînțeles, se prea poate ca el să fie hermafrodit și de aceea comportamentul și înfățișarea feminină să ducă în eroare mințile însetate de secrete ascunse, dar chiar și așa, lucrurile nu prea se leagă din punctul meu de vedere.

.....................................

Fecioara Maria a preamărit cuvântul lui Dumnezeu timp de doisprezece ani, la templu, într-un loc de închinăciune, special, unde nicio femeie nu avusese acces vreodată, unde nici Isus nu intrase vreodată, unde doar marele preot avea voie: În Sfânta Sfintelor. Doisprezece ani, Maria respirase cunoștințele preoților și ale Scripturii.

................

Să fie omul dintâi- cel pământesc- Adam sau Fecioara Maria, înainte de a fi dusă la Templu? Iar omul cel de-al doilea, cel ceresc, cel plin de har, cel cu corp duhovnicesc: Eva sau tot Fecioara Maria, de data aceasta după însușirea cuvântului?

Isus spunea :

,, La mine, corpul ascunde pe cel care se află în Mine,,

,,Căci maica M-a născut, dar adevărata Maică Mi-a dat viață,,.

..................

Undeva se pierde voit atenția dată acestei fete în copilărie și importanța ei pentru biserică sau faptul că a fost crescută în templu și ar fi avut toate calitățile necesare să-și găsească un soț printre preoții de vază, așa cum se obișnuia cu fetele frumoase și smerite, care cunoșteau Scriptura, nu un protector bătrân și văduv, căruia nu-i văd rostul.

Dacă ar fi fost lăsată grea de Duhul sfânt, iar marii preoți aveau la cunoștință acest lucru, n-ar fi trebuit să fie o încântare pentru biserică s-o găzduiască pe Mama Mântuitorului și s-o slăvească, în loc s-o alunge din templu?


................

,,Unul dintre ucenici (Ioan), acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus,,.

În descrierea de mai sus, pieptul lui Isus cred c-ar fi fost suficient... chiar și așa... cum să stea culcat la masă pe pieptul lui?! Un alt bărbat, culcat pe sânul lui?! Ori era gay, ori femeie!

.............Are sens apropierea celor doi, dacă într-adevăr ne-ntoarcem privirea la-nceputuri, la Geneză (Facerea) 2,3 și citim în josul paginii explicația cuvântului femeie în ebraică:

,,În evreiește, femeie (IȘA) este unul și același cuvânt cu Eesa, adică cu IISUS, proorocul trimis omenirii să i se șteargă păcatele.,,


.............

Spre exemplu, în Mica 6:3,4, Dumnezeu chiar menționează c-a trimis-o pe Maria oamenilor și nu spune nimic de Isus:

,,Poporul meu, ce ți-am făcut eu și cu te-am ostenit?

Răspunde-Mi!

Căci te-am socs din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron și MARIA!

Iar în Evanghelia lui Filip este un citat și mai ciudat care zice:

,, Unii au spus: Fecioara Maria a zămislit prin Duhul Sfânt. Greșesc. Nu știu ce vorbesc. De când o femeie concepe cu o altă femeie?,,


fragment din cartea Divinul feminin

M. Camelia

 

©2020 by Divinul feminin. Proudly created with Wix.com